Mannen hennes har hatt høy lønn og vil få mye mer i pensjon. Kan hun kreve halvparten av den også?