Hanne Sweeney jobber med øynene til døde mennesker. Det forandrer andres liv.