«Jeg vil ta på meg oppdrag selv om jeg blir pensjonist. Får jeg da mindre pensjon?»