Han er misfornøyd med pensjonsordningen. Hvordan kan han forhandle pensjon?