Joar Kavli velger å ta ut tidlig pensjon samtidig som han jobber fullt. Det kan lønne seg.