Vedtok ny lov: På denne ferieøya risikerer du gigantbot hvis du leier ut ulovlig

foto