foto
Opprinnelig var det et lite nordlandshus, men over en 15-årsperiode på 1800-tallet ble det bygd på i flere omganger, både ny fasade mot sjøen og en stor tjenerfløy. Foto: Irene Jacobsen

Huset med de fascinerende vinklene er allerede blitt en turistattraksjon