Har laget samisk alterskap til Tromsdalen kirke

En ny utstilling i Tromsdalen kirke skal binde sammen førkristen samisk religion og kristendommen.

ALTERSKAP: En del av Hans Ragnar Mathisens utstilling er et «alterskap med tydelig samisk vri». Foto: Helge Matland 

kultur

Fram til 23. januar vises utstillingen «AAJMOSTE AAJMOSE/ Fra bekymret omtanke til helbredende handling / CONquest or COMpassion» i Tromsdalen kirke.

Hans Ragnar Mathisens (Keviselie) utstilling beskrives av kunstneren selv som et bindeledd mellom den førkristne samiske religion og kristendommen.

– Det er to sett med tre bilder som har med hverandre å gjøre, urfolk-portretter og en installasjon, sier Mathisen.

Alterskap

Utstillingen er et resultat av en invitasjon Mathisen fikk til å delta på Samiske kirkedager.

– Da kunne jeg realisere ideen om å lage et alterskap. Det er en tydelig samisk vri på det, selv om jeg også vil kalle det modernistisk, sier kunstneren.

Maria med barnet

I ett av bildesettene er Maria og jesusbarnet portrettert.

– Maria tilsvarer den samiske modergudinnen. Det er et tema som knytter den førkristne samiske religion og kristendommen sammen, sier Mathisen som beskriver seg selv som en både tradisjonell og eksperimentell kunstner.

Urfolksportrettene gjør at det er en tydelig todelt utstilling, og ble for første gang vist 9. august i 2013, på FNs internasjonale urfolksdag.