Synliggjør scenekunsten

Nettverket for scenekunst, RadArt, inviterer fredag samarbeidspartnere, støttespillere, medlemmer og kolleger fra kulturliv og næringsliv til et feststemt seminar på Rådstua Teaterhus.

PROSJEKTLEDEREN: Hanna Solberg Christoffersen har vært prosjektleder for «Psst! Synlig scenekunst i nord» som fredag avsluttes med et festseminar.   Foto: Helge Matland

kultur

Bakgrunnen er at RadArt nå avslutter sitt treårige prosjekt «Psst! Synlig scenekunst i nord». Målet med prosjektet har vært å skape et større publikum for den profesjonelle, frie scenekunsten, mer oppmerksomhet fra media og å skape mer kunnskap om det frie sceniske feltet hos beslutningstakere. I tillegg har prosjektet også befatta seg med hvordan RadArts medlemmer kan øke sin inntjening.

«Psst. Synlig scenekunst i nord» har vært drevet siden 2013 med støtte fra blant andre Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse og Norsk kulturråd.

– På fredagens seminar vil vi bruke anledninga til å se tilbake på det store prosjektet som vi nå avslutter, men vil også se fremover og presentere nye ideer vi har, sier Hanna Solberg Christoffersen ,som har vært prosjektleder for «Psst! Synlig scenekunst i nord».

LES OGSÅ: Skal improvisere teater 12 timer i strekk

Favner vidt

RadArt er et nettverk for profesjonelle scenekunstnere og kulturnæringsaktører med tilknytning til det frie scenekunstfeltet i Tromsø. RadArt har i dag over 80 medlemmer som jobber som skuespillere, dansere, musikere, lysdesignere, regissører, koreografer, produsenter, komikere, teknikere, stuntmenn, kostymedesignere, scenografer, dramatikere, dramaturger, instruktører, nysirkusartister, komponister, filmarbeidere, bildekunstnere og pedagoger.

Scenekunstnettverkets mål er å styrke og fremme det frie scenekunstfeltet i nord. RadArt skal legge til rette for og synliggjøre produksjon av norsk og internasjonal scenekunst og tverrfaglige prosjekter, samt være en faglig møteplass for scenekunstnere i Tromsø. RadArt har kontor i Rådstua Teaterhus og arrangerer årlig festivalene Vårscenefest og RadVent.

Har gitt resultat

– Vi har blant anna fått til ei ny digital plattform med hjemmeside for RadArt. Det har vært viktig for oss å skape felles markedsførings- og kommunikasjonskanaler for dem som er med i nettverket, forklarer Christoffersen.

– Når det gjelder publikumsutvikling, ser vi også resultater. Vi ser ei positiv utvikling både i form av høyere publikumstall på forestillinger i Rådstua og ei breiere sammensetning av publikum. Det virker som om nye grupper er blitt oppmerksomme på hva som foregår, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Skal lære opp ungdommer

Nytt prosjekt

Samtidig som RadArt avslutter prosjektet «Psst! Synlig scenekunst i nord», går nettverket i gang med det de kaller «Prosjekt Radius». Det nye prosjektet har som mål å øke nedslagsfeltet og bærekraft for fri scenekunst gjennom forlengede spilleperioder, økt synlighet og økt videresalg av forestillinger.

Prosjektet skal arbeide systematisk med publikumsutvikling, arenautvikling og markedsføring, med spesielt fokus på hvordan man kan gjennomføre lengre spilleperioder i det frie scenekunstfeltet. Prosjektet settes i gang våren 2016 og går ut 2017.

– På seminaret vil vi også presentere en medlemsundersøkelse som gir noen svar på hvordan vi har det, både når det gjelder hvordan vi jobber, medlemmenes økonomi og hvordan det fungerer med deling av kompetanse i nettverket.

– Og selvsagt blir det kulturelle innslag som vil ramme de faglige delene med noe som er i vår ånd, påpeker Christoffersen.

LES OGSÅ: Lager nytt norsk ord til ny forestilling