Klar med fiskeri-inspirert kunst

I 2009 flytta Klaus Neuhaus fra Köln til Hessfjorden. Syv år senere åpner den tyske kunstneren si første utstilling i Norge hos Galleri Nord.

NETZ-WERK: Klaus Neuhaus med bildet «Monsun» fra serien «Netz-Werk». I bakgrunnen et arbeid fra prosjektet «Element 4». Foto: Helge Matland 

kultur

Utstillinga i Tromsø er resultat av to kunstprosjekt som han har jobba med siden han flytta til Norge. Den ene bærer tittelen «Netz-Werk», den andre «Element 4». Felles for begge prosjektene er at han benytter seg av materialer som tidligere har vært brukt til helt andre formål.

– I denne tid av overflod, er det en utfordring å arbeide med materialer som ikke anses som verdifulle. Jeg ser på arbeidet mitt som en reaksjon, et kontrapunkt, mot tendensen til at alt skal være nytt, og etter kort tids bruk bli kassert, forteller Klaus Neuhaus.

Transformasjon

– Derfor arbeider jeg bare med brukte materialer, materialer jeg finner i restsøppel, i fjæra eller hos torghandleren. Og så begynner en spennende prosess. Gjennom kunstnerisk behandling, gjennom for eksempel deformasjon eller tillegg av andre elementer og bearbeiding, blir resultatet at den “verdiløse” tingen transformeres til et objekt med estetisk karakter, fortsetter Neuhaus.

LES OGSÅ: Har samlet kuriøs byhistorie i et maleri

Han forteller at han hadde hatt en drøm om å flytte til Norge helt siden sitt første besøk i landet i 1970. Da spesialpedagogen, kunstlæreren og kunstneren pensjonerte seg, realiserte han drømmen. I Hessfjorden, fire mil fra Tromsø, lever han sin nye tilværelse og skaper kunst som blir lagt merke til av alle som besøker nabolaget.

Miljø

– Jeg er ikke noe Alaska-menneske som bosetter meg langt ute i ødemarka. Det jeg ønska meg, var et sted med nærhet til naturen. Her har jeg i tillegg både gode naboer og en nærhet til byen Tromsø hvor jeg kan dra og nyte godt av dens urbane tilbud. Å oppleve kunst og kultur og møte nye mennesker er viktig for meg, forteller Klaus Neuhaus.

LES OGSÅ: Gjør kunsten til levebrød

– Mandag til fredag er jeg alene i Hessfjorden med ro til å konsentrere meg om kunsten. Helgene tilbringer jeg sammen med en kjæreste – enten i Hessfjorden eller i Tromsø, legger han til.

Hedrer fiskerne

De første årene i Hessfjorden åpnet også hans øyne for hvor viktig rolle fiskeriene og fiskerne spiller i samfunnet.

Les også: Lone (34) skaper liv i dette tomme sentrumslokalet

– Det andre kunstprosjektet mitt har jeg gjort som en honnør til fiskeriene og alt det tunge arbeidet fiskerne utfører. Resultatet av dette arbeidet utgjør en viktig økonomisk faktor i samfunnet. Alt av materialer som er brukt i prosjektet har en tilknytning til virksomheten. Jeg går i fjæra, leter og finner. Vann er det første av elementene. Der har dette materialet hatt sin første funksjon. Luft er det fjerde element. Der har det endt etter at jeg har laget installasjoner av det. Tittelen «Element 4» kommer derfra, forteller Klaus Neuhaus som har bygd opp en hel kunstpark i friluft rundt hjemmet sitt med installasjoner fra dette prosjektet.