Får 350.000 kroner i driftsstøtte

Fylkeskommunen utbetaler midler.
kultur

Verdensteatret Cinematek får 350.000 kroner i driftsstøtte for 2016 fra Troms fylkeskommune.

Det går fram av et tilsagnsbrev fra fylkeskommunen til TIFF.

– Tilskuddet vil bli utbetalt så snart vi mottar utfylt utbetalingsanmodning. Det skal i annonsering og mediedekning opplyses at cinemateket er støttet av fylkeskommunen, står det i brevet.