Kommunen vil ha ideer fra kunstnere til hvordan de kan pynte sykehjem

Kommunen inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til en idékonkurranse om den kunstneriske utsmykkingen av Otium bo- og velværesenter.

NYE OTIUM: Kommunen oppfordrer spesielt kunstnere med lokal forankring til å delta i konkurransen. Illustrasjon: HRTB Arkitekter 

kultur

Otium bo- og velværesenter er for tiden under bygging, og skal tas i bruk høsten 2018. På sine nettsider etterlyser Tromsø kommune nå kunstnere til en begrenset idékonkurranse i to faser.

Åpen konkurranse

I den første fasen etterspør kommunen en konseptuell idé for utsmykking av flater og vegger i utvalgt fellesarealer. Denne delen av konkurransen er helt åpen, skriver kommunen på sine nettsider.

I fase to vil tre til fem ideer velges ut til videre bearbeid, og vil honoreres med 20.000 kroner. Innlevert materiale vil da evalueres sammen med dokumentasjon som skal sikre gjennomføring.

Oppfordrer lokale kunstnere

Inntil fire skisser videreføres deretter til oppdrag, med et totalbudsjett inkludert honorar på 150.000 kroner.

Fristen for å være med i idékonkurransens første fase er satt til fredag 27. oktober, og kommunen oppfordrer spesielt kunstnere med samarbeidsprosjekter, tverrfaglige kunstnergruppe og kunstnere med lokal forankring og tilknytning til Tromsø til å delta i konkurransen.