Byr på opera av internasjonalt snitt med lokal forankring

Festivalsjefen håper de unge operatalentene kan returnere som stjerner om noen år.

OPERAFANTOMER: Festivalsjef Nina Jebens (til venstre) var til stede da Elizabeth Norberg-Schulz holdt mesterklasse på «Konsen». Onsdag kveld starter den syvende utgaven av Arctic Opera Festival. 

kultur

Onsdag kveld åpnes den syvende utgaven av Arctic Opera Festival på Kulturhuset. I formiddag ble det gjennomført mesterklasser på musikkonservatoriet, der nivået lå godt over NRK-programmet Stjernekamp.

– Disse unge operasangerne er ikke nybegynnere, så nivået er høyt, sier Elizabeth Norberg-Schulz – en av to pedagoger som holdt mesterklasse på «Konsen».

Talentene trenger konserterfaring

Norsk-italienske Norberg-Schulz har nesten førti års internasjonal erfaring som operasanger. De siste tretten årene har hun undervist på Universitetet i Stavanger, og har holdt mesterklasser enda lengre.

– Å holde mesterklasser er givende, og en god måte å gjøre unge mennesker til en aktiv del av festivalen. Unge sangtalenter er ofte en del av operafestivaler ute i Europa, påpeker hun.

MESTERKLASSE: Elizabeth Norberg-Schulz instruerer Heloire Batelli, mens Ekaterina Isayevskaya trakterer flygelet. 

 

Syv av mesterklassens femten sangelever er hjemmehørende på musikkonservatoriet i Tromsø. At samtlige sangere får konserterfaring er en vesentlig del av opplegget.

– Jeg har med fem av mine elever fra Stavanger, men én av dem har kommet helt fra Peru. Fredag kveld skal de holde mesterklasse-konsert med klaver, og på lørdag skal de synge under operagallaen. Elevene trenger å få øvd seg på formidling og kommunikasjon foran et publikum, sier Norberg-Schulz.

Samarbeid med Kulturskolen og Kongsbakken

Å knytte bånd mellom landsdelene er viktig for den norske operakulturen, mener Norberg-Schulz.

– At festivalen har både nasjonale og internasjonale deltakere, er helt klart en styrke for Tromsø, sier hun.

Å rekruttere nye operasangere er også et mål for Arctic Opera Festival, understreker festivalarrangør Nina Jebens.

– Vi samarbeider kontinuerlig med Kulturskolen, Kongsbakken og «Konsen» for å få unge folk inn i operasjangeren. Elizabeth og den andre mesterklasse-pedagogen Matthew Marriott har dratt med seg elever fra andre steder, som igjen utvider nettverket til Arctic Opera Festival, sier hun.

– Viktig å begynne tidlig

Jebens ser ikke bort ifra at noen av de unge sangerne fra mesterklassene kan returnere til byen som stjerner, eller i samarbeid med NOSO.

Som leder for Operaforeninga i Tromsø er hun veldig glad for at operafestivalen også inkluderer barn og ungdom.

– Det er viktig å begynne tidlig, om man skal man bli en skikkelig bra operasanger. Selv ble jeg interessert i å synge opera etter jeg hadde fylt tredve, men da var det for sent å utvikle stemmen tilstrekkelig, humrer festivalsjefen.