Får 2,5 millioner fra regjeringen til å skape mer film

I oktober lå Tvibit inne i statsbudsjettet med én million kroner, men etter de siste budsjettforhandlingene er bevilgningen økt til 2,5 millioner.

MER PENGER: Tvibit-lederne Christian Hyld og Sif Vik er fornøyd med at Tvibit får økte bevilgninger i det nye statsbudsjettet.   Foto: Tom Benjaminsen

kultur

Tvibit ønsket seg 2,5 millioner for å sikre stabil drift av Filmveksthuset, men i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i oktober, lå det bare inne støtte på én million kroner. Tvibit-leder Christian Hyld var misfornøyd, men lovet omkamp i revidert budsjett til neste år.

Nå ser det imidlertid ut som om pengene er på plass allerede. I en pressemelding skriver Morten Skandfer (V) at Tvibit etter forhandlingene om nytt budsjett vil få de 2,5 millionene de håpet på i 2019.

– Vi er utrolig glade for den anerkjennelsen av det arbeidet vi gjør, sier Hyld.


DETTE ER SAKEN
  • Tvibit søkte om 2,5 millioner kroner over statsbudsjettet for 2018, og mens det kun lå inne én million i budsjettforslaget i oktober er de 2,5 millionene nå på plass etter forhandlingene om nytt statsbudsjett.
  • Filmveksthuset på Tvibit er et regionalt senter for ungdomsfilm, som gjennomfører workshops, låner ut utstyr og støtter filmprosjekter.
  • Den statlige støtten skal nyttes til å videreføre arbeidet for unge filmskapere i Nord-Norge.
 

– Positivt signal

Tvibit-lederen understreker at statsbudsjettet må vedtas først, men er glad for at KrF og Venstre har jobbet for at Filmveksthuset løftes i statsbudsjettet.

– For oss betyr det at vi kan opprettholde nivået på det vi har holdt på med og planlegge bedre for fremtida, sier Hyld.

Støtten er kun lagt inn i budsjettet for 2019, og vil dermed måtte prioriteres igjen i 2020.

– Vi tolker likevel dette som et signal på at regjeringen mener at tilbudet vårt bør støttes også i årene fremover, sier han.

– Kultur og arbeidsplasser

Sif Vik, Plan- og utviklingsleder på Tvibit, er også fornøyd.

– Det betyr mye for den videre satsingen som Tvibit skal ha innenfor film for ungdom i Tromsø og landsdelen, sier Vik i en pressemelding.

Samme sted sier Helga Marie Bjerke (KrF) at midlene styrker et viktig tilbud. Også Venstres Morten Skandfer er fornøyd:

– Arbeidet på Filmveksthuset når mange unge, forteller historier som er viktige og gir filmkompetanse til stadig nye unge i nord. Dessuten blir det både kultur og arbeidsplasser av slike satsinger, sier Skandfer.