TIFF må flytte utekinoen – her skal den settes opp