Steinaldertyggis, rognsopp og jakke av bjørnetarmer: Les om gjenstandene i museets samlinger