Denne «nygamle» musikkfestivalen skal bli et årlig utstillingsvindu for lokal musikk

foto