Kultur

Her kan du ligge og se film

DIVAN&KINO: Kurant Visningsrom inviterer til arrangementet «Divan & Cinemal, Divan & kino», under TIFF. Her vil det bli filmvisninger hvor kinosetene er erstatta av to store senger, eller divaner om du vil. Her er Håvard Arnhoff, Camilla Fagerli, Henrik Sørlid og filmkurator Sarah Schipschack i en pause under bygging av den ene divanen. Foto: Helge Matland Foto: Helge Matland