Slik påvirker dyrtiden kulturlivet: – Folk kjøper ofte billetter samme dag som forestillinga