RÅDHUSET: Torsdag skal byrådet ta stilling til hvorvidt «Strategi for uterom 2016-2030» skal ligge til grunn for videre arbeid med byrommet i Tromsø.

Som en del av strategien foreslås det en rekke tiltak for å løfte utearealene i sentrum, og ett av dem er å opprette en nordnorsk arkitektur- og kunstbiennale for unge kunstnere og kunststudenter fra hele Nordkalotten.

– Om det gjennomføres, vil det være den første kunstfestivalen av en slik art i Norge, sier landskapsarkitekt Arne Sælen, mannen som omtrent har tegnet alle Bergens uterom.

Sammen med landskapsarkitekt Ola Bettum og kunstnerne Harald Bodøgaard og Kurt Edvin Blix Hansen, var Sælen med å utarbeide strategien byrådet nå skal behandle.

Les mer: Kristin Røymo: – Et forrykende forslag

Vil sette fyr på kunsten

Biennalen som foreslå vil være, som navnet tilsier, en kunstfestival som arrangeres med to års mellomrom. Målet er å få studenter fra Russland, USA, Danmark, Canada, Sverige, Finland og Norge til å sende inn prosjekter til festivalen.

Vinnerprosjektene stilles ut i byrommet fram til mørketiden kommer, hvorpå de brennes ned.

– Står det det!? Det var en av ideene vi jobbet med, men det er jo ikke nødvendigvis sånn det blir. Men det kan jo godt hende at noen av de verkene som eventuelt kunne inngått i en slik festival ble destruert på den måten – at det blir en happening. Det høres litt voldsomt og vilt ut, men det er ikke uvanlig at kunstnere kvitter seg med egen kunst, sier bildehoggeren Harald Bodøgaard.

Les også: Erik Skjoldbjærg måtte brenne ned 10 hus i sin nye film

Ønsker lys i Sundet

I planen foreslås det videre å visualisere byen i mørketiden ved å plassere ut flammer eller lyselementer på strategiske steder mot Tromsøysundet. Tanken er at avslutningen på festivalen og nedbrenningen av vinnerprosjektene skal markere tenningen av disse.

– Det var et prosjekt vi jobbet med i Båtsfjord som det ikke ble noe av. Det er klart at levende flammer vil bety mye for et område med lang mørketid. Man trekker fra kulden og mot varmen. Så har vi jo petroleumsindustrien, som gir oss en kjempeanledning til å bruke gass som energikilde. Man kan også gjøre det enkelt ved å bruke bålgryter, men det må gjøres forsvarlig, understreker Sælen.

Les også: Se Tindtrollrevyens noe spesielle vekkeritual

Løfter uterommene

Både Bodøgaard og Sælen er klare på at Tromsø trenger mer kunst.

– Jeg tror de offentlige rommene blir fattigere dersom de er kunstløse. Det er noe med at man beriker hverdagen for folk som bruker stedene. Det gir en større dybde til uterommenes kvaliteter, sier han.

Ifølge Sælen har kunstnere blitt viktige medspillere i utviklingen av uterom de siste 20–30 årene.

– Vi har en rekke eksempler her i landet fra de siste 20–30 årene som viser at dette er riktig vei å gå.

Trenger et visuelt løft

– Kunsten aktiviserer rommene. Det er en kjempegod måte å ta dem i bruk på, sier Bodøgaard, og fortsetter:

– Spesielt i Tromsø, Nord-Norges hovedstad, er det viktig at man satser på den visuelle kunsten for å skape trivsel, gode uterom og gode situasjoner for folk. Det handler om å skape debatt og spennende innhold for byen, og jeg tror er stor utendørs kunstfestival føyer seg fint inn blant festivaler som TIFF og Rakettnatt.

Bodøgaard håper til syvende og sist at de som skal behandle planen kjenner sin besøkelsestid.

– Tromsø trenger et visuelt løft. Byen har en masse gode kvaliteter som ikke tas i bruk. Det ville styrket Tromsø som arktisk metropol, sier han.