Har ikke hatt møter på 15 år, nå håper Tom at dette grepet skal hjelpe bransjen