Jens bruker domkirka og «Raketten» som motiver: – Jeg ønsker å skape ekte julestemning