Mer publikum, ny scene og en gigantisk fisker – slik blir «nye» Rakettnatt

foto