1. mars. Samme dag som fristen for å søke videregående opplæring går ut har forestillingen «Alice vender tilbake» av Tor Åge Bringsværd premiere på Kulturhuset. Bak forestillingen står elever fra dans- og dramalinja ved Kongsbakken videregående skole.

– Forestillingen er en slags oppfølger til Alice i Eventyrland, sier elev Anna Eiriksdatter Skjervold.

Den handler om to jenter, Kari og Andrea, som møter Alice som gammel. Alice lengter tilbake til Eventyrland, og sammen med disse barna drar de tilbake. Men Eventyrland er ikke slik det en gang var.

Forestillingen viser det brede spekteret av det elevene har lært på linjen og har både musikalske og visuelle elementer.

Anna Eiriksdatter Skjervold (18), Daniel Tollefsen (18), Johanne Äström (17), Klara Link Istre (18) og Tuva Marken (18) har alle ulike planer for fremtiden, men en ting deler de – bare fordi de går Musikk, dans og drama er det ikke opplagt at de skal bli dansere og skuespillere.

– Når en velger studiespesialiserende, retning musikk, dans og drama tilegner du deg kompetanse du kan bruke i samfunnet, sier elev Klara Link Istre.

Med en videregående utdanning fra denne linjen føler elevene at de har tilegnet seg kompetanse og ferdigheter andre kanskje ikke har.

Elevene på MDD forteller at de bruker mye tid sammen, både i og utenfor klasserommet.

– Her må vi jobbe sammen på tvers av kjønn og klasse, som fører til at klassemiljøet fort blir tett. I en slik setting lærer man å samarbeide, samhandle og kommunisere med medmennesker i ulike situasjoner, forklarer Marken.

Når en skal velge hva en ønsker å gå på videregående er ikke valget bare mellom studiespesialiserende og yrkesfag, men også mellom hvilken retning du ønsker å gå innenfor de to nevnte.

– Mange vil bare dyrke hobbyen sin ved siden av skolegangen, sier Jeanette Selnes Flosand, avdelingsleder for musikk, dans og drama ved Kongsbakken VGS