Internasjonale storheter og «unge spirer» på vårens konsertprogram