Kultur

Portrett av et kunstnerskap

PORTRETTET: Synvis Nordin med selvportrettet «Nostalgi til Thailand» (1996) og i bakgrunnen «Nordens Paris» (1993) og «Sosialt samvær III» (2010). Alle foto: Helge Matland