Kulturaktører mener avstandsreglene må endres: – Reglene virker litt strengere for teater