I forestillingas programhefte karakteriserer teatersjef Nina Wester det som ”alles kamp mot alle”. Mer riktig ville det være å si at hennes teaters oppsetning av Shakespeares ”Kong Lear” handler om alles kamp for seg selv, og hvor alle midler tas i bruk for å vinne denne kampen. Venner er venner så lenge du kan dra fordel av det. Blod flyter. Allianser skifter. Renkespill, svik og hevn. Splitt og hersk.

Det er virkelig en svart tragedie Shakespeare ga verden for mer enn 400 år siden, og den blir ikke mindre svart av at Hilda Hellwig gjør Shakespeares verden til vår verden. Men jeg er glad for at hun og Shakespeare lar det være noen få lyse punkter i mørket.

Vakre scener

Jan Lundbergs fantastiske scenografi evner å skape de rammer og utallige, raskt skiftende rom som gir rammene for tragedien. Det er goldt og nakent men likevel spekka med stemning gjemt i kulissene.

Oppi all faenskapen finnes det også vakre scener, fine øyeblikk. Og de trengs. Det løpes mye – både foran og bak scenen. Forestillinga er oppjaga, og som publikum får vi lite å dvele ved.

Lyspunkt

Da er det godt at vi har en skuespiller som Ketil Høegh på scenen; en som har erfaring, evne og styrke nok til å våge å ta det hele ned, som bremser jaget og går i dybden der forestillinga som helhet er en smule klisjéaktig og overtydelig. Det gir også styrke til rollefiguren han gestalter på scenen, Greven av Gloucester som er en av få i forestillingas persongalleri som bevarer sin integritet, moral og rettferdighetssans gjennom all elendigheta. Slik blir trua på at det kan finnes et håp i all håpløsheten styrka.

Selv om Høegh trekkes fram, så er ikke det til forkleinelse for resten av ensemblet. Det er mange som leverer flotte prestasjoner.

Trass i at det skjer mye og i stort tempo på scenen, blir forstillinga lang, spesielt før pausen. Det brukes mye tid og krefter på kampscener som ikke bringer handlinga videre. De raske skiftene er kompliserte og krevende. På premièren merkes det at dette går på bekostning av skuespillernes energi i møtet med publikum.