Fikk kommunens kulturstipend. Dette vil de bruke pengene på

foto