En ny omkamp i omkampenes by?

En ny omkamp om lokalisering av Tromsøbadet vil føre til en totalkostnad på opp mot én milliard kroner og en utsettelse i opp mot ti år. I verste fall blir det aldri realisert. Det er det virkelig ikke verdt.

TVILER: Jonas Stein (Venstre) har liten tro på at byrådet vil kunne bli enige om ny sentrumsplan. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

I byens medier blir det slått stort opp at enkelte i administrasjonen på Byuvikling mener at Tromsøbadet burde ligge i sentrum. Det er ingen nyhet. Kommunaldirektør for byutvikling, Øystein Nermo, har så tidlig som i 2012 gjort klart i kommunens internavis Innblikk at han ikke synes at lokalisering på Templarheimen er en god idé. På tross av det har kommunestyret i Tromsø ved tre anledninger, oftest enstemmig gått inn for lokalisering på Templarheimen. Dette er også idrettens klare anbefaling og i tråd med Idrettsbyen 2010 som et enstemmig kommunestyre har stilt seg bak. Templarheimen er en perfekt lokalisering for idretten, for barn og unge, for skolesvømming og ikke minst den klart rimeligste for kommuneøkonomien.

LES OGSÅ: Idrettsbyråden vil ikke flytte badelandet

Grunnen til at byutviklingssjefens meninger nå kommer frem i media er at Tromsø kommune legger ut en sak om områdeplan for Templarheimen. På tross av at saken skal handle om det er mulig å få til en områdeplan for Tromsøbadet på Templarheimen (det er det), så velger byutviklingsadministrasjonen å skrive mesteparten om alternativ lokalisering. Deres perspektiv er, hva er ideelt for sentrum? Man skal alltid ha fokus på hvordan sentrum kan styrkes men der denne saken står nå, like før en endelig avgjørelse og byggestart, da blir det en avsporing. En plassering i sentrum vil heller ikke styrke Alfheim som svømmehall, tvert imot. I administrasjonens vurdering tas ikke hensyn til idrettens behov, dagens bassengsituasjon i Tromsø, kommunens totaløkonomi eller økonomisk bærekraft i Tromsøbadet.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har Tromsø kommune så langt brukt 70 millioner kroner. Det har vært brukt til detaljplanlegging, områdeplan, konseptutvikling, innhenting av entrepriser for bygging og på å jobbe fram søknader som gjør at Tromsø kommune får ca 150 millioner i midler fra RDA-ordningen, Enova og spillemidler for å bygge Tromsøbadet på Templarheimen. I tillegg får Tromsø kommune kompensasjon for merverdiavgift på ca 140 millioner kroner.

LES OGSÅ: Usikkerhet om inntektene til Tromsøbadet

Svært mye av dette arbeidet vil være bortkastet dersom det nå legges om til en ny omkamp på lokalisering. Tomtekostnaden på Templarheimen er kroner null. Tomten er regulert til idrett og friluftsliv, og kan ikke brukes til andre formål. I sentrum har Tromsø kommune kun en tomt som kan brukes. Det er tomten ved Hålogaland Teater hvor det var planlagt bygg for Aker Solutions. Denne tomten har en stor alternativverdi (som må regnes inn i prosjektet) og vurderes også brukt til nytt universitetsmuseum. I dette området er det også en stor utfordring med parkering. Sannsynligvis vil man måtte bygge et parkeringshus eller bidra økonomisk til utbyggingen av parkeringsanlegget i fjellet. Med tomtekostnad og parkeringshus med 200 plasser snakker man fort om en kostnad på mellom 150-200 millioner kroner ekstra. Ved ny lokalitet så må hele bygget tegnes på nytt og det må hentes inn nye entreprenører. Å tro at man vil komme på samme entreprisepris i 2020 som man gjorde i 2015 er helt urealistisk. Om entreprisekostnaden øker med 20 prosent blir det fort 60-80 millioner kroner ekstra. Det er selvsagt umulig å anslå nøyaktig merkostnad for en ny lokalisering, men vi er rimelig sikre på at den kommer til å ligge på mellom 300-400 millioner kroner ekstra. Dette er midler som vil være sårt tiltrengte for en rekke andre viktige oppgaver i Tromsø kommune som nye skolebygg, oppussing av Alfheim, nytt konserthus eller redusert gjeld.

LES OGSÅ: Idretten krever badeland på Templarheimen

Byråkratene på byutvikling har heller ikke tatt høyde for driftskonsekvenser. En ting er økte driftskostnader som følge av økt gjeld. Men de fremhever at det vil være bedre for konferansegjester og turister. Dette er et godt eksempel på at de ikke har oppfattet noen hovedpoenger i analysen av driften av Tromsøbadet. Analyserapporten viste at kun 20 prosent av besøkende er tilreisende. Hovedsakelig fra regionen. Det vil si familier fra Kåfjord på bytur, besteforeldre på besøk fra Vardø og barn og unge fra Narvik som skal spille håndballturnering (gjett hvor). Det er ikke japanske nordlys-turister og konferansedeltakere på the Edge som skal finansiere og være hovedbrukere av Tromsøbadet.

Tromsøbadet er for å sikre at våre barn og unge får den skolesvømming de har rett på, at idretten kan få et anlegg med nasjonal standard, at eldre og funksjonshemmede får varmebasseng og at barn, unge og familier får et fantastisk flott fritidstilbud