Debatt

«Sats på landbruket i Troms»

- Troms fylke har landets beste beitearealer.

Vinter på Holt. Illustrasjon 

meninger

Årsmøtet i Troms Bondelag mener at distriktslandbruket er bærebjelken i norsk matproduksjon. Det må satses på å produsere mer mat på nordnorske ressurser og alle produktive areal i Troms må derfor utnyttes best mulig.

LES OGSÅ: Mats (29) sa opp jobben for å bli bonde

Troms fylke har landets beste beitearealer. Derfor er det viktig å ivareta bruksstrukturen slik at de små og mellomstore bruk også er levedyktige i fremtida, og fagmiljøene opprettholdes. Landbruket er svært viktig for beredskapen i nord.

LES OGSÅ: – En katastrofe om disse arealene går tapt under asfalt og boligblokker

Årsmøtet i Troms Bondelag er bekymret for mangelen på investeringsvirkemidler i landbruket. For at kumelkproduksjonen i fylket skal opprettholdes må det investeres i godkjente driftsbygninger. De fleste gårder som produserer melk i dag, er ikke godkjente i forhold til løsdriftskravet 2024.

Les flere debattinnlegg her.

Årsmøtet i Troms Bondelag krever at det etableres overgangsordninger, dispensasjoner, finansiering eller andre tiltak som gjør det mulig å innfri løsdriftskravet. Strukturutviklinga må ikke gå på bekostning av små og mellomstore bruk.