Debatt:

Om mindreårige asylsøkere, avslag og utdanning

Det er ikke manglende hjertevarme eller tilstedeværelse det strander på, skriver fylkesråd Roar Sollied (V) om at fylket ikke gir opplæring til mindreårige asylsøkere med endelig avslag.

VIL IKKE BRYTE LOVEN:   Foto: Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V) vil ikke gi opplæring til mindreårige asylsøkere som har fått endelig avslag på asylsøknaden da dette bryter med norsk lov. Foto: Odd Leif Andreassen, Harstad Tidende

meninger

Viser til innlegg i bladet iTromsø av Solrun Nyborg, TromsøPress, som gjennom en aksjon de kaller ”Ikke til stede” vil presse Troms fylkeskommune til å overskride dagens nasjonale lovverk, slik at også mindreårige asylsøkere med endelig avslag får opplæring hos oss.

Det er ikke manglende hjertevarme eller tilstedeværelse det strander på. For det nevnte tilfellet er det slik at det ikke er fylkeskommunen som er lovmaker, men Stortinget. Troms må derfor være til stede i forhold til den gjeldende Opplæringsloven. Den sier i paragraf 3-1 at ”det er eit vilkår for rett til vidaregåande opplæring at søknaden har lovleg opphald i landet.” Videre heter det at mindreårige (under 18) som avventer behandling av asylsøknad, har rett til å påbegynne opplæring når det er sannsynlig at de blir minst tre måneder i landet. I Troms river vi likevel ingen ut av det påbegynte skoleåret når et asylavslag foreligger.

Flyktninger har samme rett som nordmenn forøvrig. Altså er de per definisjon klarert, men de har blant annet språklige utfordringer som det må tas høyde for. Mindreårige asylsøkere har også full rett til utdanning, men her kreves det først at søkeren har et fødselsnummer eller er gitt et D-nummer før søknad om opplæring kan registreres. Hvis endelig avslag er gitt, er en person etter loven ikke lenger asylsøker.

Troms fylkeskommune har en aktiv tilnærming til utfordringene med å tilrettelegge for unge immigranter. Vi har over 200 minoritetspråklige i videregående skoler i Troms, og i tillegg kommer de som er i lære i bedrift. Disse forholdene har jeg som fylkesråd orientert bredt om i Fylkestinget 17. mars.