Debatt

«Vi som elsker bussen»

La det være sagt med en gang: Jeg har ingenting i mot bilførere. De fleste er blide og hyggelige og tar hensyn til fotgjengere og syklister og hverandre.

Ingrid Marie Kielland.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Mange ganger i uka er jeg bilfører selv, og for noen år siden da jeg var småbarnsmor og skulle hente og levere i barnehage til og fra jobb, kjørte jeg bil hver dag.

Men mange bilførere i flokk er ikke så bra. Da blir det fort en kø, og så sitter vi der i køen og forbanner hverandre fordi vi står i veien for hverandre. 

LES OGSÅ: «Hvor lenge skal vi vente på bussen?»

Som bilist i kø er du en del av problemet. Som busspassasjer blir du en del av løsninga. Derfor har jeg øvd meg på å ta mer buss de siste årene.

Og jeg har gjenoppdaget noe jeg egentlig visste fra ungdomstida mi, da jeg var en flittig bussbruker, nemlig at buss er frihet.

På bussen kan du kose deg med musikk, treffe gamle kjente, sitte og dagdrømme, nyte sola eller ganske enkelt ta en lur. Det er langt mindre stressende enn å kjøre bil.

Men det avhenger av en viktig ting: At bussen kommer, og at den kommer seg dit jeg skal på den tida som er lovet. Det er ikke alltid tilfelle.

For å komme dit må vi tørre å sette bussen foran bilen. Vi må tørre å si at vi elsker bussen høyere. Det lønner seg for Tromsø at flest mulig velger buss, gange og sykkel framfor privatbilen når vi skal bevege oss rundt om i byen vår.

Buss, gange og sykkel gir mindre svevestøv i lufta, slipper ut mindre CO2 og tar opp mindre veikapasitet, slik at vi sparer penger både på utbygginger og veivedlikehold.

LES OGSÅ: Vil bygge ny bussterminal i sentrum

Både kommunestyret, stortinget og regjeringa har vedtatt mål om nullvekst i personbiltransporten. Det betyr at all vekst i persontransporten i årene som kommer skal skje på gange, sykkel og ikke minst buss.

Nullvekstmålet er helt nødvendig dersom vi skal ha håp om å oppfylle våre klimaforpliktelser og bidra til å begrense klimaendringene til 2 graders-målet.

Hvis politikerne som har vedtatt dette målet mener alvor med det, må vi også følge opp med en politikk som prioriterer buss, gange og sykkel framfor biltrafikk.

Derfor har SV lenge ment at en ny Kvaløyforbindelse bør bygges som bru fra Selnes til Langnes, og derfor vil vi at den nye brua først og fremst skal være en forbindelse for buss, gange og sykkel.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet forkaster tunnel til Håkøya

Ny Kvaløyforbindelse er nødvendig for å løse køproblemene til og fra sentrum i rushtrafikken, og for å bedre beredskapen. Men vi vet at økt kapasitet på veiene raskt fører til at flere enn før velger bil.

Ikke minst vil opphevinga av byggebegrensingene på Kvaløya føre til at det bygges mange nye hus. Da må vi sørge for at ikke alle de nye Kvaløyabeboerne velger å kjøre hver sin bil til sentrum. Ellers ender vi fort opp med å skape nye køer i løpet av få år.

For at bussen skal være den foretrukne reisemåten må passasjerene komme raskt frem. Det gjør de ikke hvis bussen må konkurrere med bilene om plassen, og stå og stampe i de samme køene.

SV mener at vi bør vurdere om den nye Selnesbrua helt eller delvis skal være ei kollektivbru. Da kommer bussen raskt frem, og flere vil velge den løsninga.

De som fortsatt må eller vil bruke bil vil også nyte godt av mindre trafikk på den gamle brua. I de situasjonene der den ene brua er stengt vil man selvsagt kunne åpne for å ta all trafikk på ei bru.

Fotgjengere og syklister er enda mer avhengige av kortest mulig reisevei. Begge bruene bør ha gode gang- og sykkelfelt, helst adskilt fra hverandre.