Debatt

«Historisk satsing på kunnskap»

Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring.

Illustrasjon.  Foto: Tor Farstad, Tor Farstad

meninger

Fremskrittspartiet har i regjering derfor bevilget over én milliard kroner til etter- og videreutdanning av lærere i grunnskolen i år. Dette skal gi lærere det faglige påfyllet som må til for å styrke den norske skolen.

Nøkkelen til å løfte kunnskapen blant elevene er å satse på lærernes kompetanse. Nesten 6.000 lærere får derfor i år tilbud om etter- og videreutdanning i matematikk, engelsk og norsk. Dette er et rekordtall. Nærmere tre ganger så mange får nå mulighet til å ta videreutdanning, som da Arbeiderpartiet satt med makten i regjering. Dette sikrer lærere som er faglig oppdaterte, både på kunnskap og undervisningsmetoder.

LES OGSÅ: Nye fraværsregler innføres fra høsten

En undersøkelse som ble gjort blant lærere som har tatt videreutdanning, viser at hele 95 prosent sier de vil endre egen undervisning på bakgrunn av det de hadde lært. Dette viser at videreutdanning gir et godt faglig utbytte, som gir lærere verktøy til å skape morgendagens skole.

Fremskrittspartiets mål er særlig å styrke matematikkundervisningen i skolen. Undersøkelser viser at dette er et fag norske elever gjennomgående sliter med. Dette er et alvorlig problem, som krever handling. Det er derfor avgjørende at lærere får spisset sin kompetanse, slik at de kan løfte elvene. Fremskrittspartiet i regjering vil derfor sikre at over 10.000 lærere i grunnskolen tilbys videreutdanning i matematikk de neste fem årene.

LES OGSÅ: «FrP styrker fars rettigheter»

Fremskrittspartiet ønsker en skole i verdensklassen. Det er derfor vi i regjering gir lærerne styrket kompetanse, som vil gi økt kvalitet i utdanningsløpet. Slik sikrer Fremskrittspartiet et kunnskapsløft for landets skoler.

Les flere debattinnlegg her.