Debatt

«Venstre styrker Forsvaret»

Troms Venstre har siden fremleggingen av Fagmilitært Råd (FMR) jobbet hardt for å hindre reduksjoner av Forsvaret i Troms og dermed styrke Forsvaret nasjonalt.

Foto: Trond Sandnes/Folkebladet  Foto: Trond Sandnes

meninger

Troms Venstre er derfor svært tilfreds med at Venstres nestleder Ola Elvestuen nå er tydelig på at Venstre ikke kan gå med på å fjerne hovedbasen for helikopter fra Bardufoss. Venstre er dermed første parti på Stortinget som toner flagg i denne kontroversielle saken.

Venstre setter alt inn på å understøtte og styrke Hæren og mener at å bevare helikopterstøtten til Hæren for transport og evakuering er grunnleggende for Hærens aktivitet og sikkerhet. Dette er brikker som må være på plass før man begynner annonsert utredning av Hæren i Norge.

En fjerning av helikopterbasen og 339-skvadronen vil samtidig være trekket som får enhetene i hele det tekniske kompetansemiljøet for fly og helikopter på Bardufoss til å falle som dominobrikker: Vedlikeholdsvirksomheten til Patria Aviation, det videregående flyfagtilbudet (landslinje), den sivile og den militære flyskolen, og til slutt hele flyplassdriften for Hæren sitt kjerneområde i hele Midt-Troms.

Elvestuen fastholder samme syn på Kystjegerkommandoen som Troms Venstre hele tiden har hevdet: Kystjegerne skal beholdes i nord, der vi behøver Forsvaret mest. Dette er i sum grunnleggende brikker for Venstres holdning til LTP.