Debatt

«Buchardt er velkommen til Tromsø»

Det er ganske spesielt at en så fremtredende politiker fra Tromsø Høyre som Øyvind Hilmarsen er, så til de grader kjemper for at én spesiell investor ved særbehandling skal få tilgang til (de svært begrensa) kommunale tomtearealene i Tromsø sentrum.

FINANSBYRÅD: Jens Ingvald Olsen er glad for at forhandlingene med fylket er klare. – Det har vært en langdryg affære, sier han.  Foto: Marius Hansen

meninger

Verken undertegnede eller andre i den politiske ledelsen i Tromsø har jaga Arthur Buchardt fra Tromsø. Buchardt er likestilt med alle som ønsker å gjennomføre byggeprosjekt i Tromsø, og er naturligvis velkommen til å gjøre det.

Les mer: «Buchardt og hans forkjemper Hilmarsen»

Tidligere byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) har den senere tid, gjennom intervju og avisinnlegg, gått med stor kraft i frontlinja for Arthur Buchardts interesser i Tromsø. Den utpekte fienden i Hilmarsens aktivitet er undertegnede. Foreløpig siste ledd i hans prosjekt er innlegget «Nå er det nok, Olsen».

Man kan sjølsagt ha forståelse for at Øyvind Hilmarsen har stort behov for å forvare og skryte av sin gjerning som byrådsleder, og det føles tydelig fortsatt surt å være detronisert fra den posisjonen. Å utpeke meg som fiende, og som den største motstanderen mot utvikling i Tromsø, er en øvelse Hilmarsen har drevet med i mange år. Nå tillegger han meg en makt og innflytelse som så stor at det nærmest er i ferd med å ødelegge byen.

Les også: Holdt to møter om prosjekt til 500 mill., men skrev aldri referat

Buchardt-sakas realitet er at Arthur Buchardt ikke har noen særrettigheter for bygging av hotell ved Strandvegen i Tromsø. Det ble avklart høsten 2015 ved Statsbyggs avvising av tomtemakebytte, og at Buchardts avtale med Tromsø kommune fra 2009 ikke hadde gyldighet lenger. iTromsø omtaler dette i en reportasje 24. nov 2015. Der kommer det også frem at vi som da var byråd hadde avklart at Hilmarsen-byrådet heller ikke hadde noen skriftlig avtale med Aker Solutions AS angående deres byggeplaner(som de nå har gått bort fra) på den kommunale tomta Strandvegen 8.

I slutten av januar 2016 hadde byrådsleder Røymo og undertegnede et avklarende møte, hvor også kommunens administrasjon var til stede, med Arthur Buchardt der disse avklaringene ble lagt frem for ham, noe han aksepterte. Dette kan blant annet leses i dette oppslaget 21. februar 2016 i iTromsø: Arthur Buchardt gir ikke opp hotellplaner.

Disse avklaringene gjør at kommunen står friere i den fremtidige bruken av de svært viktige og sentrale tomtearealene Tromsø kommune eier.

Les mer: Buchardt har fortsatt tro på hotellplanene i Tromsø (Pluss)

Det er ganske spesielt at en så fremtredende politiker fra Tromsø Høyre som Øyvind Hilmarsen er, så til de grader kjemper for at én spesiell investor ved særbehandling skal få tilgang til (de svært begrensa) kommunale tomtearealene i Tromsø sentrum. At Hilmarsen nå også åpent gir uttrykk for at undertegnede skal knebles, og bruker meg som brekkstang for å gi en investor utilbørlig tilgang til store kommunale tomteverdier grenser til det pinlige både for Hilmarsen og Tromsø Høyre.