Debatt

«Regjeringen foreslår å legge ned Forsvaret»

I 2014 var statsminister Erna Solberg i Nato og vedtok at 2 % av BNP skal gå til Forsvaret. Hun var ikke mer enn kommet hjem før hun uttalte at Norge ikke ville binde seg til et slikt mål. Hvor er anstendigheten og hvor er troverdigheten?

Illustrasjon. 

meninger

I disse dager går politikerne inn i sluttspurten av behandlingen av regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret. Det er både forstemmende og skremmende å høre våre fremste politikere, dessverre med det tidligere «forsvarspartiet» Høyre i spissen, spre om seg med floskler om «styrking» og «historisk satsing på Forsvaret».

Både statsminister og forsvarsminister gjentar usannhetene gang etter gang. Er det dr. Göbbels prinsipper som prøves ut i praksis? Sannheten er at det aldri før, kanskje med unntak av mellomkrigstiden, har vært satset så lite på Forsvaret.

Hver gang politikerne de siste tiårene har vedtatt nye planer for Forsvaret har det endt med betydelige reduksjoner. Denne gangen er kuttene mer dramatiske enn noen gang tidligere.

Dersom regjeringens plan blir vedtatt står vi igjen med et Forsvar på historisk lavmål.

Landforsvaret med Hær og Heimevern er allerede betydelig svekket og skal nå reduseres ytterligere. Et 10-talls baser og stasjoner rundt i landet skal legges ned.

Luftforsvaret skal riktignok få nye F 35 fly til erstatning for de gamle F 16, men det vil ta svært mange år før disse kan være operative. Med erfaring fra innføringen av F 16, vil det ikke være veldig galt å antyde minst 10 år.

Etter min vurdering er dog raseringen av Sjøforsvaret det alvorligste. I et land som helt og holdent er avhengig av ressursene i havet behøver vi et sterkt Sjøforsvar. Selv regjeringen hevder det.

Men, i stedet for å tilrettelegge for det, foreslår de facto å legge ned Sjøforsvaret.

Det er faktisk bare de 5 fregattene som beholdes uendret. Alt det øvrige operative materiell reduseres – seks ubåter blir til fire, seks nybygde korvetter (MTB-er) skal bort, hele minevåpenet med seks fartøyer forsvinner og Kystjegerkommandoen legges ned.

LES OGSÅ: «Uro i nord»

Man må trolig være politiker for å kunne påstå at dette betyr en «historisk satsing» på- og «styrking» av Forsvaret. Man må dog ikke forvente at noen skal tro på usannhetene deres. Det er på tide at politikerne blir avkledd og at det bringes fram i lyset hva som er realiteten bak de stadig gjentatte flosklene og usannhetene – et rasert Forsvar.