Debatt

«Høyre satser på tidlig innsats i skolen»

Regjeringen er i gang med en storsatsing på tidlig innsats i skolen. Dette innebærer at det overføres ekstra midler til kommunene for at disse skal brukes til å opprette flere lærerstillinger på 1.-4.trinn.

Anna Amdal Fyhn (H).  Foto: Ronald Johansen

meninger

Regjeringen prioriterer altså målrettede tiltak til småskole trinnene. Dette er etter mitt skjønn en riktig og helt nødvendig prioritering.

Nå registrerer vi at både lokale og sentrale politikere kommer med sterk kritikk av regjeringen fordi man i Statsbudsjettet for 2017 fjerner det midlertidige fireårige forsøksprosjektet, som den rødgrønne regjeringen satte i gang i 2013.

Dette var et prosjekt hvor man sentralt i Oslo satt og fordelte ut lærerstillinger til ungdomstrinnet, uten å ta kommunene med på råd. For Tromsø kommune sin del så fikk vi midler til 12 lærerstillinger, og vi fikk beskjed om hvilke av kommunens ungdomsskoler som skulle bli tildelt disse. Sånn arbeidet den rødgrønne regjeringen.

Når det nå varsles at dette fireårige prosjektet vil opphøre blir det selvsagt stor ståhei, og man argumenter opp og ned, og frem og tilbake om at regjeringen burde vente med å avslutte prosjektet til forsøket var evaluert. Vi vet at første delevaluering er planlagt til desember i år.

Jeg har problemer med å forstå at det reises kritikk mot dagens regjering på dette området. Det var nemlig en helt klar forutsetning fra den rødgrønne regjeringen at dette prosjektet var en tidsbegrenset, fireårig forsøksordning som ble innført for å høste erfaringer.

Nå løper altså fireårsperioden for forsøket ut. Da er det etter mitt skjønn rart at Arbeiderpartiet er sjokkert over at regjeringen avslutter prosjektet på det tidspunktet Ap selv hadde bestemte at det skulle avsluttes.

Det betyr med respekt å melde at Ap er sjokkert over sin egen politikk.

Mange politikere snakker varmt om tidlig innsats i skolen. Vår regjering setter nå makt bak ordene. Kommunene velger hvordan de vil bruke midlene. Kravet som følger med pengene, er at det skal gis ekstra støtte til elever som har behov for det. Å lykkes på skolen er viktig for elevenes mestringsfølelse. Dette vet vi mye om. Noe av det viktigste vi som skolepolitikere gjør, er å skape en skole hvor elevene trives og lærer mer.

Regjeringen og samarbeidspartiene har prioritert flere lærere og tidlig innsats på 1.-4.trinn der hvor det betyr mest. Dette har de gjort i flere av sine budsjetter de siste år. Heller det enn sen innsats med noen midlertidige lærerstillinger på ungdomstrinnet.