Debatt

«Innsats mot arbeidsledighet»

Regjeringen har i neste års statsbudsjett kuttet tiltakspakken mot arbeidsledighet med en milliard. I motsetning til regjeringens kutt, prioriterer Ap kampen mot arbeidsløsheten i vårt alternative statsbudsjett.

NAV: Illustrasjonsfoto  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Fordi vi kjenner de negative konsekvensene for samfunnet og for den enkelte som blir stående utenfor arbeidslivet. Mange av dem som har mistet jobben står i fare for å bli langtidsledige, og da blir det enda vanskeligere å komme seg ut i jobb igjen. Konsekvensen av feil prioritering er at flere havner på trygd, enn de som av helsegrunner må være der.

I den norske modellen stiller vi opp for dem som mister jobben. Men det krever at det settes av økte midler til å hjelpe de arbeidsledige i vanskelige tider. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet penger til lønnstilskudd slik at flere bedrifter får sterkere incentiv til å gi de som står utenfor arbeidslivet en sjanse. Vi legger inn penger til flere tiltaksplasser slik at arbeidsledige kan få økt sin arbeidskompetanse. Vi har en målrettet satsing mot ungdomsarbeidsløsheten, fordi noe av det verste som kan skje et samfunn er at de unge blir stående uten arbeid.

Regjeringen tror på skattekutt til de rike og kutt i ytelser til de som har lite. Tankegangen synes å være at de rike får økt skapelyst av å få mer, mens de som ikke har så mye skal få økt innsats av å få mindre. Konsekvensen av regjeringens feilprioritering er økte forskjeller, og sannsynligvis svakere økonomisk vekst.

Arbeiderpartiet mener vi trenger en ny kurs for landet, en kurs som tjener det store flertall av vanlige folk. Derfor er arbeid til alle og utjevning av forskjeller vårt svar på regjeringens kutt i formuesskatten til landets rikeste.