"Kollektivtilbudet i distriktene er en tom tabell uten rutetider"

Så var det «på han igjen». Tidligere i år vedtok kommunestyret å innføre bompenger. En avgift signert i stolthet av Ap, SV, Rødt, Høyre, Venstre, MDG, Krf og Sp. Nå kommer piggdekkavgiften.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg tviler ikke på at den omtalte luftforurensningen gir store utfordringer og at noe må gjøres, men jeg vil samtidig minne om at de aller fleste bilistene som benytter piggdekk gjør dette utfra behov, og ikke fordi at de foretrekker mer støy når de kjører, eller at de synes piggdekk har et pent, forlokkende og fancy utseende.

Det handler enkelt og greit om hva den enkelte bilist selv føler er tryggest.

I kampen mot svevestøvet og for å få ned bilbruken uttaler SV at de heller vil benytte «gulrot fremfor pisk». Flere bilister skal over på kollektivtransport.

Det er da interessant å spørre: Hvorfor vil ikke SV og resten av posisjonen legge (ordentlig) til rette for dette i hele kommunen vår slik at flere (også de med mangelfull bussforbindelse) kan reise kollektivt? Det vil i såmåte være naturlig å stille spørsmål ved om hele miljøargumentet har endt opp som et gissel for å innkassere bompenger fra strategisk planlagte områder i kommunen vår?

Utfra de seks miljøtiltakene som nå skal vurderes politisk må man lete lenge for å finne SVs annonserte gulrøtter, mens pisken derimot er tydelig fremtredende, i allefall for distriktenes del.

Et av forslagene er datokjøring til tross for at svært mange distriktpendlere både er avhengig av bil og i tillegg har sin arbeidsplass på Tromsøya. Man trenger ikke bevege seg lenger med bil enn et kvarter fra sentrum før busstilbudet glimter med sitt fravær. En tilstand som for distriktene sin del har vart i de siste 40 år, hvilket forklarer bilbruken.

Man må forutsette at både arkitektene bak disse forslagene og våre politikere forstår at en hel del mennesker gjennom datokjøring får vanskeligheter med å møte på jobb. Som om ikke dette er nok, foreslås det i tillegg veiprising og parkerings restriksjoner.

Sentrum skal gjøres mer utilgjengelig for de av oss som er prisgitt å benytte bil. Med andre ord: sentrum skal ikke være til for alle. Det forutsettes fortsatt at våre folkevalgte vet hva de holder på med, og forstår hvilke konsekvenser dette medfører.

Til sist nevnes veiprisingen. En avgift som tildeles de allerede «glemte innbyggerne» (distrikts pendlerne) i tillegg til bompenger, piggdekkavgift, datokjøring, og dårligere tilgjengelighet til sentrum. Dette fordi våre folkevalgte har gitt vekk alle gulrøttene i sentrale strøk og kollektivtilbudet i distriktene forble en tom tabell uten rutetider. Da er det bare pisken igjen.      

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger