Debatt

«Lytt til fagfolk»

Stortinget vil snart komme med sin dom i pelssaken. Håpet er at våre politikere lytter i hvert fall litt til faglige råd og i det minste forbyr hold av flere minkvalper i fellesbur, noe som vil redusere stresset og skadene.

  Foto: Kine Hanssen

meninger

Pelssaken har i mange år vært et skammelig eksempel på våre politikeres forhold til vitenskap og faglige råd. Flere faginstanser har lenge anbefalt å avvikle hold av rev og mink i bur, og norsk lov krever at dyrene skal kunne utfolde sine adferdsmessige behov.

Man behøver egentlig ikke være en veterinær eller en jurist for å forstå at rovdyr ikke kan ha et godt liv i bur.

Mens det ikke var noen håp for den gamle regjeringen, der Senterpartiet var med, overrasket den blå regjeringen positivt og har kommet med et godt forslag – om å forby gruppehold av mink. Selv om dette ikke er optimalt, kunne det hjelpe en del på å redusere stresset og skadene hos mink.

I naturen lever ikke mink i flokk. Det grunnleggende problemet når mange unge mink holdes i samme bur, tett på hverandre, er at dyrenes revir overlapper hverandre i buret, noe som er en unaturlig og stressende situasjon. Når mink av samme kjønn må dele revir, lever de under langvarig stress og blir aggressive. I verste fall angriper, skader og biter de hverandre.

Hvis Stortinget ikke vil avvikle pelsdyrhold fullstendig, slik samtlige faginstanser har anbefalt, burde Stortinget i det minste støtte forslaget fra regjeringspartiene om å forby å holde mange mink i samme bur.