Debatt

«Bedre teknologi og mer innovasjon»

Norge må møte fremtidens utfordringer med konkurransedyktig ny teknologi og innovasjon.
meninger

Vi må utvikle vår egen teknologi, og parallelt delta aktivt i internasjonal forskning, teknologi- og innovasjonssamarbeid for å sikre at vår teknologi blir miljøvennlig og internasjonalt konkurransedyktig.

Kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er avgjørende for nyskapning og ny næringsutvikling. Nye lønnsomme arbeidsplasser er også nødvendig for å opprettholde vårt velferdsnivå.

Vi må satse på gründere, som ved hjelp av konkurransedyktig teknologi og motivasjonsfremmende tiltak kan bidra til at de gode ideene blir til nye jobber. Det må motiveres til investeringer i nye bedrifter ved å gi fradrag i skatt for investeringer i oppstartsselskaper.

Privat eierskap og initiativ i små og mellomstore bedrifter er det viktigste grunnlaget for verdiskapning i Norge. En forutsetning for fortsatt vekst er at vi får bedre og mere forutsigbare rammevilkår, samt lettere tilgang til risikovillig kapital. Det står mellom oss som tror på norsk, privat eierskap og de som vil straffe norske eiere.

Norge har vært og er en stormakt på havet. Vi er i front med maritim kunnskap, forskning og utviklingsarbeid. Konkurransekraft og verdiskapningen i fiskeri- og sjømatnæringen må videreutvikles. Havet inneholder også ressurser som kan gi økt verdiskapning innen produksjon av biodrivstoff, kjemikalier, medisiner og andre produkter. Også havbunnens mulige mineralrikdom kan gi betydelig verdiskapning. Forskning og utviklingsarbeid kan utløse mer av det enorme potensialet på havets bunn.