«Tvangspartiene»

Regionreformen er Venstres og KrFs ektefødte barn. Den kom til verden som et resultat av kommunereformen som Høyre og Frp er i ferd med å tvinge igjennom.

Jens Ingvald Olsen  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

De omfattende kommune- og fylkessammenslåingene bidrar til en sterk negativ utvikling der avstanden fra befolkninga til de styrende politikerne blir mye større.

meninger

Stortingsrepresentant Geir Toskedal, som er KrFs talsmann i saken, uttrykte det på denne måten til NTB, gjengitt i Klassekampen lørdag 25. februar: «Dette har V og KrF forhandlet inn i avtalen med regjeringspartiene. Skulle de få sin kommunereform, så har vi vår regionreform, og det står vi sammen om, sier han.»

Samtidig som 13 kommuner skal tvangssammenslås, skal det samme skje med fylkene Hedmark/Oppland, og de tre nordnorske fylkene skal deles i to regioner. Venstre, KrF, Høyre og Frp la med stor stolthet fram sitt reformprosjekt 24. februar. På en måte er dette ganske modig gjort når både Venstre og KrF er på vei ned mot, og delvis under sperregrensa.

Fylkestingene og fylkeskommunene har ikke det beste renommeet ute blant folk. Dårlige veier, båter og busser som ikke kommer og går når de skal, sentralisering av videregående skoler er kanskje det som ofte blir knyttet til fylkeskommunen. Nedriggingen av fylkeskommunens oppgaver har pågått lenge, og de to regjeringspartiene har jo som erklært mål at fylkeskommunen som forvaltningsnivå skal legges ned; Norge skal bare ha stat og store kommuner.

Som en del av dette arbeidet kom stortingsmeldinga om regionreformen fra regjeringa i april 2016. Dette dokumentet på om lag 70 sider, og som er blitt herostratisk berømt, er grunnlaget for en av de mest omfattende endringene av den norske samfunnsstrukturen. Essensen i dokumentet er at Solberg-regjeringa (sammen med V og KrF) har som mål at det skal bli 10 regioner i stedet for 19 fylker. Det er ingen utredninger, forslag eller forpliktelser når det gjelder hvilke nye oppgaver disse regionene skal få overført fra staten. Nei, det skal utredes senere. Nå har da det historiske skjedd, som følge av dette, at befolkningen står opp og vil kjempe for fylkeskommunen, også i Troms!

Fram til nå har Frps fylkestings- og stortingsrepresentanter benyttet enhver anledning til å proklamere nedlegging av fylkeskommunen. Men selv i Frp er det nå uro for folkemeningen om saken. Det er tydelig at de begynner å få kalde føtter for å miste stortingsplassene sine i Troms.

Saksordfører på Stortinget for kommune- og regionreformen, Helge André Njåstad (Frp), er sterk talsmann for avtalen som er inngått om tvangssammenslåingene. Under sitt partibesøk i Tromsø er det tydelig nødvendig å forsøke roe gemyttene.

Til NRK/Troms 3. mars sier han at nyoppdelingen av Nord-Norge kanskje ikke blir vedtatt i Stortinget sammen med kommune- og regionreformen denne våren, men utsatt til senere. Så spørs det om dette forsøket på å berolige og mørne befolkningen hjelper stort.

Å gå i spissen for tvangssentralsiering har aldri vært noen god politisk sak i Norge. Heller ikke i de urbane områdene er dette en vinnersak. For oss i Rødt er det svært viktig å bidra i kampen for god og nær folkevalgt styring både i kommunene og i fylkene. De omfattende kommune- og fylkessammenslåingene bidrar til en sterk negativ utvikling der avstanden fra befolkninga til de styrende politikerne blir mye større.