Debatt

«Fremskrittspartiets eldrebløff»

ELDREOMSORG: Tove Karoline Knutsen (Ap) mener at regjeringens eldreomsorg har vært feilslått. 

meninger

Det er fornøyelig å lese Frps Bård Hoksruds pinlige forsøk på å vri seg unna min kritikk av regjeringens eldrepolitikk. Nei, Hoksrud, min påstand er ikke at man har brukt for mye penger på eldreomsorg, men at pengebruken er fullstendig feilslått. Det blir ikke god eldreomsorg av dårlig begrunnede påfunn som hele Kommune-Norge vender ryggen til, eller av en privatiseringsideologi som kun fremmer en ørkesløs byråkrativekst slik vi har sett i helse- og omsorgssektoren.

I fjor sommer innrømmet Frps formann Siv Jensen i et intervju i Dagbladet at regjeringen ikke hadde lyktes med eldrepolitikken. Hun hadde helt rett. Det første som skjedde da Frp kom inn i regjering var at man fjernet 30 millioner øremerkede penger til «Den kulturelle spaserstokken».

Deretter satte man i gang det håpløse prosjektet med såkalt «statlig finansiering» av kommunal eldreomsorg. Det endte med at nesten samtlige 20 påmeldte kommuner trakk seg fra eksperimentet, etter at det ble klart at mange ville tape penger på forsøket. I den største Høyre/Frp-styrte kommunen i landet, Stavanger, viste kommunens beregninger at man ville miste flere hundre millioner kroner på å delta. Narvik og Tønsberg kom fram til at tapet ville vært på henholdsvis 40 og 44 millioner om kommunene hadde blitt med.

Bård Hoksrud prøver å skryte på seg investeringstilskuddet som kommunene kan søke på for å bygge sykehjem og omsorgsboliger. Jeg bare minner om at det var Stoltenberg II-regjeringen som innførte tilskuddet i 2008 og økte tilskuddsandelen to år etter.

Et samlet storting har fulgt opp dette, men nå har regjeringen vedtatt å kutte kommunenes mulighet for å søke tilskudd til renovering av plasser. Det har ført til høylytte protester fra ordførere over hele landet, fordi dette dramatisk reduserer kommunenes handlingsrom for å gi gode tjenestetilbud til en eldre befolkning med mange ulike behov. Som om ikke det var nok, har regjeringen i sitt budsjett for 2017 dempet ambisjonene for bygging av antall plasser betydelig.

Bård Hoksrud forsøker også å ta æren for tilskuddsordningen til dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende med demenssykdom. Det bør han holde opp med, for ordningen ble innført av den rødgrønne regjeringen gjennom Demensplan 2015.

Også dette har et samlet storting stilt seg bak, men i sitt siste budsjett har regjeringen kuttet betydelig i tilskuddet til dette gode tiltaket. Derfor har Arbeiderpartiet nå et forslag oppe til behandling i Stortinget om et bedre og mer omfattende aktivitetstilbud til eldre, både hjemmeboende og beboere på sykehjem. Jeg er dessverre redd for at dette forslaget blir stemt ned av Bård Hoksrud og hans partifeller.

Det føyer seg i så fall inn i et mønster som viser regjeringens ubegripelige motstand mot en hel rekke gode forslag for en bedre eldrepolitikk som er fremmet i Stortinget. Men Høyre og Frp lytter verken til egne ordførere eller til Stortinget. Jeg har fremdeles mine ord i behold; vi har hatt fire år med feilslått eldrepolitikk.