«Belæringen fra Høyres Tor Arne Morskogen»

Regionreformens fiasko og manglende legitimitet i befolkning er naturligvis ubehagelig for regjeringspartiet Høyre.

  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

Tor Arne Morskogen, vara til fylkestinget (H) og statsviter, har i iTromsø lørdag en belæring om hvor riv ruskende galt det ekstraordinære fylkestinget behandla Regjeringas forslag til Stortinget til regionreform, prop.84. Siden jeg har forsvart fremgangsmåte og behandlingsmåte er jeg et av Morskogens angrepsmål. Jeg har stor respekt for vitenskapsmenn og -kvinner, særlig fordi de skal holde fast på fakta som fundamentet i det som de presenterer.

Men i denne saka svikter Morskogen sitt vitenskapelige credo. Han hevder at gruppeledermøtet i fylkestinget gjorde vedtak, fattet beslutning, ang avholding av det ekstraordinære fylkestinget 24.april. Det stemmer ikke. Fylkesordføreren hadde fulgt opp fylkestingets vedtak 20.mars om at det skulle avholdes ekstraordinært fylkesting når Regjeringa la fram sitt forslag. Han forespurte imidlertid gruppelederne 10.april om de var enige i hans vurdering av at fylkestinget skulle innkalles, og at aktuell dato var 24.april.

Gruppelederne ga en samlet tilslutning til fylkesordføreren vurdering, likeså at fylkesordfører skulle saksforberede og at det ikke skulle være komitemøter, men kun fylkestingsmøte gjennomført på én dag. Fylkesordføreren skal etter mitt syn ha ros for at han forespør gruppelederne i en slik sak.

Morskogen har fortid både som rådgiver for byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) i Tromsø kommune, og som rådgiver for fylkesrådsleder Line Fusdahl (H) da hun overtok som fylkesråd vinteren 2014. Det var samme fylkesordfører, Knut Werner Hansen(Ap) både i perioden 2011-2015 og i nåværende periode. Det har hele tida vært samme praksis at han har diskutert praktiske spørsmål angående gjennomføring av fylkestingsmøtene med gruppelederne i møter.

Dersom Tor Arne Morskogen mener dette er så i strid med den parlamentariske styremåten som han nå hevder; hvorfor gjorde han ingen tiltak som den sentrale rådgiveren for fylkesrådet Fusdahl for å endre på dette? Hvor har han likeså dekning for å hevde at fylkesordføreren ikke har rett til å forberede noen sak for fylkestinget?

Nei, det fremstår bare med enda større tydelighet at utspillet fra Frp, men som Høyre tok over og forsterket, var det jeg med rette kaller for "Høyre-spinn om regionreformen". Regionreformens fiasko og manglende legitimitet i befolkning er naturligvis ubehagelig for regjeringspartiet Høyre, enn så lenge, å erkjenne det. Derfor forsøker man å få fokus bort fra regionreformens innhold.

Det hadde vært langt mer interessant om en så sentral person i Høyre i Troms og Tromsø som Tor Arne Morskogen hadde skrevet om regionreformens eventuelle fortreffelighet for befolkninga i Nord-Norge. Hittil har jeg ikke sett ett ord om det.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger