Er Jan Tore Sanner vår tids Olav den hellige?

Spørsmålet er virkelig ikke så absurd som det måtte høres ut.
meninger

Onsdag morgen meldte High North News at flertallet på Stortinget – det vil si regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF – gikk inn for at Nord-Norge fremover skal bli to regioner.

Lederne i de tre nordlige fylkene, Tomas Norvoll (Nordland), Cecilie Myrseth (Troms) og Runar Sjåstad (Finnmark) var i møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) på mandag, og alle tre ga da sterkt uttrykk for at det nå er viktig med en prinsipiell avklaring, så kan eventuelle lokale justeringer komme på et senere tidspunkt.

Alle fylkeslederne er fra Arbeiderpartiet, og er det en ting moderpartiet har skjønt, så er det at regionreformen ikke skal berøres med ildtang før valget. Hvis derimot andre kommer med forslaget, er det greit.

Nordnorsk råd meldte også at de ikke ville vente med regionavklaringen til etter at resten av landet var ferdig inndelt. Det slipper de nå. Og løsningen er mindre provoserende enn forslaget om én region for hele landsdelen ville vært.

Lenge var spørsmålet hva som kom til å skje med Ofoten-området, hvor nabobyene Narvik og Harstad er i hvert sitt fylke. Flere politikere har gitt uttrykk for at de ønsket seg nye grensedragninger, og noen større justeringer mellom regionene. Det er det ikke tatt hensyn til i den foreløpige innstillingen. Både Harstad og Narvik kommune vedtok at de ønsket å forbli innen sine respektive fylker, og det har bidratt til å forme det endelige standpunktet.

Reaksjonene fra Senterpartiet har ikke latt vente på seg: «I realiteten betyr dette at Finnmark fylke blir nedlagt og tvangsinnlemmet i Troms», skriver Sandra Borch i en pressemelding. Vedtaket må for henne anses som en gavepakke, så tett opp til valget.

Spørsmålet alle nå stiller seg er: «Hva skal den nye regionen hete?» At Nordland fortsatt vil hete Nordland, gir seg selv. Og at de i sør-regionen vil fortsette å kalle seg «nordlendinger» er åpenbart. Hva så med Troms/Finnmark?

Finnmark vil nok måtte svelge noen kameler gjennom at flere sentralfunksjoner flyttes til Tromsø. Men vil man som en symbolsk gest kalle den nye nordregionen for Finnmark? At «finnmarking» er mer anvendelig enn «tromsing», er åpenbart, på grunn av navnelikheten med «tomsing». Men samtidig ville det føles unaturlig for noen fra Harstad og Finnsnes å si at de kommer fra Finnmark.

Vil dette rett og slett gjøre at man finner på et nytt navn? Det eneste de har felles, som jeg kan komme på, er Arktis, nord og fisk. Kan noe slikt danne basis for det nye navnet, på samme måte som «Det arktiske universitet»? Med tanke på at man i Troms har gitt seg til å kalle en campingplass for «Skittenelv Camping» og en flyplass for «Snowman International Airport», har vi i så måte mye moro i vente. Sannsynligvis vil navnestriden vise seg å bli mer antennbar enn regionstriden noensinne ble.

29. juli 1030 er datoen de fleste regner som den sentrale for kristninga av Norge. Dette til tross for at Olav den hellige døde samme dag på grunn av et banesår, og tapte Slaget ved Stiklestad. Enda godt han ikke døde av Nord-Norgebanesår, vil noen legge til.

Uansett, selv om Olav på alle vis kom ut som tapende part – hvor han både ble slått og måtte bøte med livet – kom hans bragd likevel til å prege landet for all ettertid. Noen vil kanskje stusse over det jeg nå hevder, men det er litt på samme vis med Jan Tore Sanner. Hans forslag har møtt massiv motstand, men staheten hans gjør at det til slutt likevel blir noe av. Samtidig taper Høyre sannsynligvis valget som følge av dette, og Sanner må bøte ved å miste sin ministerpost. Men regionen vil bli stående til evig tid.

Beslutningen kommer til å være kraftfôret som får høyet til å ta fyr og landsbygda ildnet til kamp. Tipper Senterparti-klanen er riktig så fornøyd med utviklingen, der de står og kvesser sverdene sine før det store slaget.