Debatt

«Er man villig til å skrote investeringer i 100 milliard klassen i LoVeSe?»

  Foto: Jakob Nilsson-Ehle

meninger

Det påståes at det å snakke opp olje og gassnæringen i Nord ikke blir noen vinnersak til valget i høst. Det er mulig det stemmer, men å si nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er definitivt ikke noen vinnersak for vekst og utvikling i Nordland.

Er man villig til å skrote investeringer i 100 milliard klassen i LoVeSe? Norge er verdensledende i teknologiutvikling innenfor vår viktigste næring En næring som har skapt det meste av velstand, velferd og framgang i nasjonen vår siden 60 tallet. Norge besitter den nødvendige kompetansen for å drive ut viktige verdier i havområder utenfor Helgeland og i Nordområdene på en bærekraftig måte.

Dette har vært gjort samtidig med at fiskeri, havbruk og reiseliv har kunnet utvikle seg til å bli betydelige bærekraftige næringer, uten at det har skapt konflikter eller utslipp på feltene utenfor kysten av Nordland, eller i Norge.

Er man villig til å skrote investeringer i 100 milliard klassen i LoVeSe? Er svaret å verne enda flere områder slik man ønsker med ny nasjonalpark på Lofotodden?  Skal man si nei til Havbruksnæringen også? Eller skal man skattlegge turistene for å redusere besøket til området og regionen?Dette kan man jo reflektere over samtidig som vi ser at Nordland går så det suser basert på verdiskaping innen næringer som mineral, industri, olje og gass, havbruk og fiskeri.

Det er fantastiske råstoffer som verden har bruk for og som gjør at våre ressurser er avgjørende for fremtidig velferd og bosetting i Nordland. Vi må finne løsninger på hvordan man kan bli enda flinkere med hjelp av moderne teknologi til at disse næringene kan fungere sammen uten at den ene skal fases ut på bekostning av den andre.

Jeg registrerer til og med at disse nådebegavede ressurser av enkelte miljøorganisasjoner og politiske parti beskriver virkeligheten i nord på en nedsettende og ofte feilaktig måte. Dette er å snakke ned landsdelen og sender fullstendig feile signaler til vår ungdom og folk som vurderer å ta med seg familien og flytte hit.

Signalet vi skal sende til vår ungdom og studenter bør være at vi skal skape enda flere spennende og attraktive arbeidsplasser her hjemme. Vi skal utvikle våre universiteter i nord for vår egen ungdom skal få bidra til utvikling av våre næringsressurser gjennom ny kunnskapsutvikling, sameksistens og nyskaping.

Da er ikke svaret å verne Norges desidert største næring. Olje og gass er en viktig del av fremtiden i vår landsdel og avgjørende for landets fremtidige velferdstilbud.