Frp med landsmøte-vedtak mot omskjæring

Stopp religiøse overgrep av guttebarn

Kvinnelig omskjæring er forbudt, hvorfor godtar vi da omskjæring av gutter? Hvor er likestillingen?
meninger

Forskningen er ikke enige om det finnes noen helsemessige årsaker til å omskjære små gutter i dag. At omskjæring skjer er ikke noe nytt, men det at det skal skje uten barns vilje. Og attpåtil over min og din skatteseddel, er noe jeg ikke vil være med å legge til rette for.

Jeg stiller meg bak et prinsipp av den engelske filosofen Locke: ”Min frihet slutter der din frihet begynner”. Med bakgrunn i dette er mitt ståsted tydelig: Ingen guttebarn kan motsi sine foreldre om et religiøst eller kulturelt overgrep som spedbarn. Derfor var jeg en av dem som på landsmøtet til Fremskrittspartiet stemte for å forby rituell omskjæring av gutter i Norge. Jeg har valgt å kjempe for den svake stemmen, barna. For hvor er deres religionsfrihet etter at forhuden er borte?

Unnskyldningen for å skjære i friske guttetisser er gammeldags overbevisning

Omskjæring er en vanlig praksis i USA, mens det i dag i all hovedvekt er minoriteter i Norge som utfører dette, særlig jøder og muslimer.

Det er vanlig at jøder omskjærer sine guttebarn på den åttende dagen etter fødselen. Dette er noe som har vært praktisert lenge og som fortsatt er en stor del av den kollektive identiteten for jøder. Den verste varianten er omskjæringen metzitzah b’peh, hvor rabbineren suger av blodet fra såret til små gutter, er heldigvis forbudt i Norge. Senest i 2012 var det et guttebarn som døde av dette i New York.

Omskjæring er en skikk som stammer fra profeten Abraham, og hans pakt med Gud. Den går ut på å fjerne forhuden på penis. Muslimer omskjærer også vanligvis guttebarn, enten på spedbarnsstadiet eller senere. Noen muslimer lar gutter omskjæres ved begynnelsen av puberteten. For disse to gruppene er dette en religiøs (og kulturell) praksis.

Ukultur, smertefullt og risikabelt

For å fjerne forhuden må den først løsnes fra penishodet. Selve løsningen og den videre fjerningen av forhuden er smertefull, også i mange dager etterpå, selv etter lokalbedøvelse. I løpet av et år anslås det å være cirka 2000–2500 guttebabyer som omskjæres i Norge. For flere oppstår akutte komplikasjoner slik: Blødninger, infeksjoner, skader på penishodet og bedøvelsesrelaterte kompleksjoner. Senkomplikasjonene som kan forekomme er feilstillinger, arrdannelser og liten penis. I ytterste konsekvens kan det medføre ny kirurgi eller enda verre delvis eller total ødeleggelse av penis.

Jeg mener at man i dag kan si ifra at noe er god kultur og noe er ukultur. Jeg mener omskjæring av gutter i likhet med jenter er ukultur. Det står mye forskjellig i de ulike Mosebøkene som jøder, muslimer og kristne ikke har valgt å fokusere på. Det med en grunn. Det handler om å la barna selv få bestemme sin egen religion uavhengig av mor, far eller andres. Det er derfor synd at helsepolitisk talskvinne i Høyre, Tone W. Trøen, ønsker å blokkere barns rettigheter med å legge til rette for omskjæring av gutter på norske sykehus.

Vedtaket om å forby ritual omskjæring av gutter skapte sterke reaksjoner. Frp har vært tydelige på hvor de står i spørsmålet om Israel som stat, og har støttet opp om det jødiske samfunnet. En rekke jødiske talspersoner, blant andre Ervin Kohn, forstander i det Mosaiske Trossamfunn, gikk så langt å kalte vedtaket for: «klart antisemittisk».

Partiet i seg selv sto delt i dette da dette er et verdiprinsipp. Hvor deler av den konservative fløyen støttet jødiske og muslimske tradisjoner og tro, mens flertallet bestående av konservative og liberalistiske fløyen fokuserte på barnets religionsfrihet. Særlig vektlagt ble Barnekonvensjonen om barnas rett til å bestemme over egen kropp, og ikke minst religion i voksen alder.

I kjølvannet av dette har enkeltpersoner slik som Benjamin King, som selv har blitt utsatt for inngrepet støttet Frp.

Frps politikk bygger på en liberalistisk politikk og ideologi som gjør at alle mennesker skal ha rett til å leve som frie og selvstendige individer. Så lenge de ikke uberettig griper inn i andres menneskers rett og selvstendig livsutfoldelser.

Derfor mener jeg at samfunnet har et ansvar å stille krav til barns rettigheter. Ingen foreldre har rett til å sende sitt spedbarn til norske sykehus for å amputere friske kroppsdeler. Ingen barn er i stand til å si ifra til sine foreldre om kulturelle og religiøse ritualer.

Jeg er ikke interessert i at mine og dine skattepenger skal gå til omskjæring av friske guttebarn, finansiert over skatteseddelen. Dette er noe den enkelte selv får ta stilling til og betale for i voksent liv.

Omskjæring kan ikke omgjøres når inngrepet først er gjort. Dette er uavhengig av hvilken personlig tro en måtte velge som voksen selvstendige individ. Med andre ord tvinges muslimske og jødiske gutter til å bære et religiøst symbol for livet. Det er stikk i strid med religionsfriheten.

Jeg mener vi skal la forhuden til guttespedbarn blafre! Forby rituell omskjæring til man bestemmer selv religion eller livssyn. Omskjæring kan gjøres når man selv tar egne valg, uten å ha bli tvunget og merket for livet av religiøse eller kulturelle grunner.