Kommentaren

«Fiskekvoteflyktning»

Denne uka ga Stortinget fiskeriministeren beskjed om å stanse dagens handel med fiskekvoter fra små til store båter og finne en ny ordning. Flagg burde heises i hele landsdelen.
meninger

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har gått på et av sine største nederlag siden han tiltrådte. Det ironiske er dog at han nå blir nødt til å handle i tråd med det som var den opprinnelige fiskeripolitikken til hans eget parti.

Tirsdag ga et flertall i næringskomiteen fiskeriministeren beskjed om å implementere Fiskarlagets modell ved første anledning. Modellen skal hindre at store båter overtar fiskekvoter fra de små. Forslaget fikk støtte fra alle partier med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet.

Det første Sandberg gjorde som statsråd var å innføre en instruks som gjorde det enkelt å flytte fiskekvoter fra små til store båter. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har siden kjempet en iherdig kamp for å få stoppet dette.

I fjor sommer fikk han Stortinget med på et hastevedtak der Fiskeridepartementet ble bedt om å vurdere Fiskarlagets modell. Fiskeriministeren bestemte seg imidlertid for å overse denne fullstendig.

Under trontaledebatten i oktober 2016 løftet Knag Fylkesnes problemet på nytt, men fikk ingen partier med på å instruere fiskeriministeren. Når han nå får flertall i næringskomiteen i Stortinget, er det en gigantisk fjær i hatten for ham selv, men samtidig en seier for kystfiskeflåten.

Spoler vi tiden tilbake til 2013, vil noen huske at Frp høstet en rekke stemmer langs kysten fra folk som var rasende på det som ble omtalt som Lisbeth Berg-Hansens (Ap) ran av kystflåten.

Finnmarksgjengen i Fremskrittspartiet var spesielt høylytt om uretten, og la klare føringer for partiets politikk rundt dette.

Da Per Sandberg trådte inn i stillingen, ble finnmarksgjengens tanker kastet over ripa. Han ville ha en ordning hvor fiskekvoter ble konsentrert og sentralisert, og dem som murret over Berg-Hansens fiskeripolitkk, satt plutselig med en som minnet, bare at den var ti ganger mer ekstrem.

Stortingets vedtak fra tirsdag lyder konkret: «Komiteen mener Norges Fiskarlag i sitt innspill bedre fanger opp hensynet til de mindre fiskefartøyene, samtidig som det gis en viss åpning for bevegelse mellom de ulike størrelsesgruppene innen kystflåten. Komiteen støtter dette synet.»

I tillegg spesifiseres det: «Deltakeradganger med hjemmelslengde mellom 11-14,9 meter må ikke tillates plassert på fartøy med største lengde på 21 meter eller større.» Dette skulle sette en stopper for Sandbergs planer, som i praksis ville gitt en rekke flere kvoter til stortrålerne.

Opposisjonen, med støtte fra KrF og Venstre, mener Fiskarlagets modell skjermer de små fiskeaktørene bedre enn regjeringens løsning. Vedtaket er viktig symbolsk, ettersom det bremser en utvikling som i årtier har ført til at tre trålerfirmaer har fått sikret seg nærmest alt av fiskeressurser, mens kystbefolkningen i Nord-Norge har blitt utarmet bit for bit.

Lyden av sprettede champagnekorker har uteblitt, men dette er uansett en stor seier for Nord-Norges kystbefolkning.