Debatt

«H/V/Frp-byrådet fikk fullmakt til å privatisere all kommunal virksomhet»

Rødt mener det er sløsing med ressurser å etablere en ordning på siden av den kommunale hjemmetjenesten.

Jens Ingvald Olsen (Rødt)  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

19. juni 2012 vedtok det borgerlige flertallet i kommunestyret en fullmakt til den politiske/administrative ledelsen i Tromsø kommune som savner sidestykke i Kommune-Norge.

H/V/Frp-byrådet fikk fullmakt til å privatisere all kommunal virksomhet begrenset av en årlig sum på 75 millioner kroner for den enkelte kontrakt. Kommunestyret skulle bare få en årlig rapport om hvilke kontrakter som var inngått.

Heldigvis var Hilmarsen-byrådet såpass lite effektiv at de ikke rakk å komme så langt de borgerlige partiene hadde håpet. Privatiseringa av Fagrent ble stanset av Ap, Rødt og SV etter at det ble enighet med ISS om annullering av kontrakten. En kontrakt som Hilmarsen-byrådet hadde inngått med ISS etter at de hadde tapt valget i september 2015.

Utlysing for privatisering av innhenting av avfall fra kommunale institusjoner (kommunal næringsavfall) som det kommunalt eide Remiks utfører, ble stanset før anbudene ble utlyst.

Storkjøkkenet ble privatisert med kontrakt til ISS før nåværende politiske flertall overtok 15. oktober 2015. Tjenestekonsesjoner for praktisk bistand og sykepleie i hjemmetjenesten ble utlyst våren 2015 for sentrumsområdet (Tromsøya og sentrale Kvaløya og Tromsdalen).

Hilmarsen-byrådet inngikk 4 års uoppsigelig kontrakt med Prima Omsorg as og Tromsø Private Omsorgstjeneste as fra 1.9.2015–1.9.2019.

Det er tildelingskontoret som, etter dagens praksis, bestemmer hvilken tjeneste/hjelpetilbud og hvor mange timer den enkelte pasient/bruker skal få, uavhengig av hvem som utfører arbeidet. Verken Prima Omsorg, den kommunale hjemmetjenesten eller Tromsø Private Omsorgstjenester kan gi mer eller mindre bistand til den enkelte enn det tildelingskontoret bestemmer.

For kommunen er det naturligvis fordyrende å ha eksterne kontraktører i hjemmetjenesten. IT-serving og datasikkerhet er en ekstra kostnad som må ivaretas. Administrativ oppfølging tar ekstra tid og krever personellressurser.

Hjemmetjenesten er en av de viktigste områdene i forbedringsprogrammet for å sikre bedre økonomistyring og rasjonell drift. Den kommunale pleie- og omsorgstjenesten er lovpålagt, og det er sløsing med ressursene å etablere en ordning på siden av den kommunale hjemmetjenesten.

Dersom personer, eller pårørende ønsker å kjøpe private tjenester i hjemmet utover det som tildelingskontoret vurderer som riktig, er det full anledning til det, men det må da bestilles og betales av den enkelte.

Det er svært viktig at det allerede nå gjøres vedtak om at det ikke vil bli gitt nye tjenestekonsesjoner, og at de gjeldende kontraktene løper ut i samsvar med kontraktene den 1.9.2019.

Dette har ingenting med arbeids-, lønns- og pensjonsforhold for ansatte i Prima Omsorg eller Tromsø Private Omsorgstjeneste. Fra Rødt har vi ingen problemer med å anerkjenne innsatsen til de som jobber i private bedrifter, tvert om.

Men det grenser til det uetiske når ledelsen i Tromsø Private Omsorgstjenester as fremstiller egen bedrift og ansatte som bedre enn de som jobber i den kommunale hjemmetjenesten.